تبلیغات
همه رفتن کسی با ما نموندش . کسی خط دل مارو نخوندش. همه رفتن ولی این دل مارو، همون که فکر نمی کردیم سوزوندش. که حاشا کرده ای بر در نخورده که آیا زنده ایم یا جان سپرده.که حاشا صحبتی حرفی، کلامی که جزء رفته هاییم ما نمرده. عجب بالا و پایین داره دنیا. عجب این روزگار دلسرده با ما. یه روز دوروبرم صدتا رفیق بود منو امروز ببین تنهای تنها. خیال کردم که این گوشه کنارا یکی داره هوای کار مارا. یکی هم این میون دلسوزه ما هست نداره، آرزو آزاره مارا./ - لطیفه های بی نمک
لطیفه های بی نمک | طنز فرهنگی ,

دو مورچه با هم ازدواج می كنند وبچه شان سوسك می شود.چرا؟


جواب:چون بچه دار نمی شدند واز پرورشگاه بچه آوردند

یك روز یه خیار با یك گوجه دعواش میشه گوجه به خیار میگه برو دعا كن كه سیدی و الا میزدم لتو پارت میكردم

یك روز یك مار با جوجه تیغی ازدواج میكنه بچه شون سیم خاردار درمیاد

یك روز یه سوسمار می خواسته گدایی كنه میگه به من مارمولك كمك كنین

یه روز یه مرده با بچه هاش گرگ بازی می كرده جو می گیردش یكی از بچه ها ش را می خوره

یك روز یك تركه می ره كتاب فروشی می گه كتاب ترك باهوش را دارید
صاحب مغازه : نه آقا ما از این كتابهای تخیلی نداریم

دردسرهای ملانصرالدین دوزنه:
ملانصرالدین دوتازن داشته یك روزدوتا زنها بهش گیرمی دند كه زود بگوكه كدوم یكی ازما رو دوست داری , ملا میگه هردوتونو, زنها باز راضی نمیشند, میگن اگه تویك قایق نشسته باشیم وقایق وسط دریا سوراخ بشه كدومو نجات میدی؟ ملا هرچی سعی میكنه ازجواب دادن طفره بره نمیشه آخرش روبه زنی كه پیرتربوده میكنه ومیگه: فكركنم شمایك كمی شنابلد باشین؟!!!

یه روز به یارو میگن امسال تعطیلات كجا میری؟
میگه اگه امام رضا بطلبه میرم شمال

یك روز یك خر لنز آبی می گذارد
میگوید من آهو هستم


نوشته شده توسط موج در یکشنبه 26 فروردین 1386 و ساعت 01:04 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ طرحهای شرکت SOM در برنامه ریزی شهری+ برنامه حمل و نقل شهری سازمان ملل متحد+ khabarhay kelaaaaaaas+ درد دل بچه ها+ خسته کار نباشین !!!+ نخستین درود+ من از اسلام شما بدم می آید!!!؟؟؟+ لطیفه های بی نمک+ چرا ...؟+ + به بهانه آخرین جمعه سال+ یه روز سرد !!!!!!!+ آیا میدانید: + آشنایی با واحدهای ترم۴ کارشناسی شهرسازی + ۱+۱۲ نکته مهم در عشق و زندگی ( زندگی و عشق )

صفحات: